ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

 1. Lưu Chí Đồng
  Ngày vào đảng: 11/9/2014
 2. Đỗ Thị Tố Nga
  Ngày vào đảng:
  11/9/2014
 3. Hoàng Kim Liên
  Ngày vào đảng:
  12/9/2014
 4. Nguyễn Thị Nhung
  Ngày vào đảng:
  12/9/2014
 5. Nguyễn Thị Thu Hồng
  Ngày vào đảng:
  12/9/2014
 6. Nguyễn Chí Dũng
  Ngày vào đảng:
  12/9/2014
 7. Trương Thanh Thủy
  Ngày vào đảng:
  12/9/2014
 8. Lương Thùy Dương
  Ngày vào đảng: 29/01/2015
 9. Phí Ngọc Uyên
  Ngày vào đảng: 29/01/2015
 10. Lê Anh Quân
  Ngày vào đảng: 30/01/2015
 11. Bùi Thị Minh Hiển
  Ngày vào đảng: 30/01/2015
 12. Nguyễn Thị Thu Huyền
  Ngày vào đảng: 30/01/2015
 13. Hoàng Kim Phượng
  Ngày vào đảng: 30/01/2015
 14. Lê Hồng Mai
  Ngày vào đảng: 30/01/2015
 15. Vũ Quang Thái
  Ngày vào đảng: 03/02/2015
 16. Nguyễn Thị Tuyết Mai
  Ngày vào đảng: 03/02/2015
 17. Vũ Thị Hoàng Yến
  Ngày vào đảng: 03/02/2015
 18. Nguyễn Bích La
  Ngày vào đảng: 03/02/2015
 19. Lê Trường
  Ngày vào đảng: 03/02/2015
 20. Lê Anh
  Ngày vào đảng: 04/3/2015
 21. Đinh Việt Dũng
  Ngày vào đảng: 10/3/2015
 

Liên kết website

(Trích Hướng dẫn 04-HD/TCTW ngày 05/2/2002)

TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
Khi có quyết định kết nạp đảng viên của cấp có thẩm quyền, trong thời gian không qúa một tháng, chi bộ phải tổ chức lễ kết nạp đảng viên. Lễ kết nạp Đảng viên phải tổ chức trang nghiêm; tiến hành kết nạp từng người một (nếu kết nạp từ hai người trở lên trong cùng một lễ).

Trang trí lễ kết nạp (nhìn từ dưới lên)
Trên cùng là khẩu hiệu: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM.
- Cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng hoặc ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh (bên trái).
- Ảnh Cácmác – Lênin (bên phải).
- Dưới là tiêu đề: LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Nội dung chương trình lễ kết nạp:
- Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca); tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Người vào Đảng đọc đơn xin vào Đảng.
- Đại diện đảng viên đựoc phân công đọc lời giới thiệu người vào Đảng;
- Đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đọc lời giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng (nếu có).
- Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi ủy đọc quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền (toàn thể đảng viên đứng nghiêm).
- Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ (toàn thể đảng viên đứng nghiêm).
- Đại diện chi ủy nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ chi bộ, tổ đảng (nếu có) nơi đảng viên đó sinh hoạt và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.
- Đại diện Đảng ủy cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có).
- Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

(VPĐU)

Số lượt đọc: 3726 - Cập nhật lần cuối: 10:46:25 Sáng 11/5/2010

Thư viện Video

Bản tin thời tiết