ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

 1. Hoàng Đình Thắng
  Ngày vào đảng: 20-6-2013
 2. Ngô Thị Hương Giang
  Ngày vào đảng: 28-6-2013
 3. Phạm Văn Hải
  Ngày vào đảng: 28-6-2013
 4. Tạ Thị Hường
  Ngày vào đảng: 05-11-2013
 5. Nguyễn Cảnh Khánh
  Ngày vào đảng: 21-12-2013
 6. Phạm Văn Thắng
  Ngày vào đảng: 22-12-2013
 7. Bùi Thu Lan
  Ngày vào đảng: 27-01-2014
 8. Phan Hải Hà
  Ngày vào đảng: 27-01-2014

 

 

Liên kết website

(Trích Hướng dẫn 04-HD/TCTW ngày 05/2/2002)


QUY TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG

Trang trí:
- Trên cùng là khẩu hiệu: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM.
- Cờ Đảng, cở Tổ quốc, tượng hoặc ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh (bên trái).
- Ảnh Cácmác – Lênin (bên phải).
- Các khẩu hiệu hành động của chi bộ.
- Dưới là tiêu đề đại hội:
ĐẢNG BỘ NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

ĐẠI HỘI CHI BỘ .................................. LẦN THỨ ......
NHIỆM KỲ ....................

Trình tự tiến hành đại hội:
- Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).
- Bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và mời lên làm việc, điều hành đại hội.
- Diễn văn khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và kiểm điểm chi ủy chi bộ.
- Đọc phương hướng công tác nhiệm kỳ tới.
- Thảo luận, đóng góp ý kiến các báo cáo và văn kiện của cấp trên (nếu có).
- Phát biểu của đại diện cấp ủy cấp trên (tùy theo điều kiện cụ thể bố trí trình tự phù hợp).
- Thực hiện việc bầu cử (bầu ban kiểm phiếu và thực hiện các nội dung theo quy trình bầu cử).
- Công bố kết qủa bầu cử, thông qua Nghị quyết đại hội và chương trình hành động.
- Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

Bầu các cơ quan điều hành giúp việc đại hội:
Đoàn chủ tịch đại hội: Cấp ủy triệu tập đại hội giới thiệu, biểu quyết về số lượng, danh sách đoàn chủ tịch bằng cách biểu quyết giơ tay hoặc thẻ đảng viên. Chi bộ có thể bầu đoàn chủ tịch hoặc chủ tịch đại hội.
Đoàn thư ký đại hội: Cấp ủy triệu tập đại hội đề nghị đại hội biểu quyết số lượng, danh sách đoàn thư ký bằng cách giơ tay hoặc thể đảng viên.
Ban thẩm tra tư cách đại biểu: ở đại hội chi bộ không cần bầu ban kiểm tra tư cách đại biểu, cấp ủy triệu tập đại hội báo cáo với đại hội tình hình đảng viên tham dự đại hội.
Ban kiểm phiếu: Đoàn chủ tịch (hoặc chủ tịch) đại hội đề nghị, đại hội biểu quyết số lượng, danh sách ban kiểm phiếu bằng cách giơ tay.

Cơ cấu bầu bí thư, phó bí thư, chi ủy chi bộ:
- Chi bộ có 9 đảng viên trở lên được bầu chi ủy. Bầu chi ủy trước sau đó bầu bí thư, phó bí thư trong số chi ủy viên; chi bộ có dưới 9 đảng viên bầu bí thư, nếu cần bầu phó bí thư.
- Việc bầu bí thư, phó bí thư đều do chi bộ trực tiếp bầu, bầu bí thư trước, sau đó bầu phó bí thư.
- Đối với trường hợp chi bộ bầu nhiều lần mà không có đồng chí nào đủ số phiếu trúng bí thư chi bộ, cấp ủy cấp trên căn cứ vào tình hình cụ thể của chi bộ để chỉ định một đồng chí trong số chi ủy viên hoặc đảng viên (nơi không có chi ủy) làm bí thư để điều hành hoạt động chi bộ.

(VPĐU)

Số lượt đọc: 16007 - Cập nhật lần cuối: 9:16:47 Sáng 17/5/2010

Thư viện Video

Get the Flash Player to see this player.

Bản tin thời tiết