ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

 1. Lưu Chí Đồng
  Ngày vào đảng: 11/9/2014
 2. Đỗ Thị Tố Nga
  Ngày vào đảng:
  11/9/2014
 3. Hoàng Kim Liên
  Ngày vào đảng:
  12/9/2014
 4. Nguyễn Thị Nhung
  Ngày vào đảng:
  12/9/2014
 5. Nguyễn Thị Thu Hồng
  Ngày vào đảng:
  12/9/2014
 6. Nguyễn Chí Dũng
  Ngày vào đảng:
  12/9/2014
 7. Trương Thanh Thủy
  Ngày vào đảng:
  12/9/2014
 8. Lương Thùy Dương
  Ngày vào đảng: 29/01/2015
 9. Phí Ngọc Uyên
  Ngày vào đảng: 29/01/2015
 10. Lê Anh Quân
  Ngày vào đảng: 30/01/2015
 11. Bùi Thị Minh Hiển
  Ngày vào đảng: 30/01/2015
 12. Nguyễn Thị Thu Huyền
  Ngày vào đảng: 30/01/2015
 13. Hoàng Kim Phượng
  Ngày vào đảng: 30/01/2015
 14. Lê Hồng Mai
  Ngày vào đảng: 30/01/2015
 15. Vũ Quang Thái
  Ngày vào đảng: 03/02/2015
 16. Nguyễn Thị Tuyết Mai
  Ngày vào đảng: 03/02/2015
 17. Vũ Thị Hoàng Yến
  Ngày vào đảng: 03/02/2015
 18. Nguyễn Bích La
  Ngày vào đảng: 03/02/2015
 19. Lê Trường
  Ngày vào đảng: 03/02/2015
 20. Lê Anh
  Ngày vào đảng: 04/3/2015
 21. Đinh Việt Dũng
  Ngày vào đảng: 10/3/2015
 

Liên kết website

Trình tự thủ tục xem xét kếp nạp đảng viên

Điểm 3, Hướng dẫn 04 - HD/TCTW ngày 5-2-2002 và nay là Hướng dẫn số 03 -HD/BTCTW ngày 29-12-2006 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng” đều hướng dẫn về thủ tục xem xét kết nạp đảng viên theo trình tự như sau:

3.1 - Bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

3.2 - Đơn xin vào Đảng.

3.3 - Lý lịch của người vào Đảng.

3.4 - Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng.

3.5 - Đảng viên chính thức giới thiệu người vào Đảng

3.6 - Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở giới thiệu đoàn viên vào Đảng.

3.7 - Ban chấp hành công đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng (nơi không có tổ chức đoàn thanh niên)

3.8 - Lấy ý kiến nhận xét của đoàn thể nơi làm việc và chi uỷ nơi cư trú đối với người vào Đảng.

3.9 - Nghị quyết của chi bộ xét kết nạp người vào Đảng.

3.10 - Nghị quyết của cấp uỷ cơ sở xét kết nạp người vào Đảng.

3.11 - Quyết định của cấp uỷ có thẩm quyền kết nạp đảng viên.

3.12 - Tổ chức lễ kết nạp đảng viên.

(VPĐU)

Số lượt đọc: 17642 - Cập nhật lần cuối: 8:8:0 Sáng 12/7/2010

Thư viện Video

Bản tin thời tiết