ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

 1. Lưu Chí Đồng
  Ngày vào đảng: 11/9/2014
 2. Đỗ Thị Tố Nga
  Ngày vào đảng:
  11/9/2014
 3. Hoàng Kim Liên
  Ngày vào đảng:
  12/9/2014
 4. Nguyễn Thị Nhung
  Ngày vào đảng:
  12/9/2014
 5. Nguyễn Thị Thu Hồng
  Ngày vào đảng:
  12/9/2014
 6. Nguyễn Chí Dũng
  Ngày vào đảng:
  12/9/2014
 7. Trương Thanh Thủy
  Ngày vào đảng:
  12/9/2014
 8. Lương Thùy Dương
  Ngày vào đảng: 29/01/2015
 9. Phí Ngọc Uyên
  Ngày vào đảng: 29/01/2015
 10. Lê Anh Quân
  Ngày vào đảng: 30/01/2015
 11. Bùi Thị Minh Hiển
  Ngày vào đảng: 30/01/2015
 12. Nguyễn Thị Thu Huyền
  Ngày vào đảng: 30/01/2015
 13. Hoàng Kim Phượng
  Ngày vào đảng: 30/01/2015
 14. Lê Hồng Mai
  Ngày vào đảng: 30/01/2015
 15. Vũ Quang Thái
  Ngày vào đảng: 03/02/2015
 16. Nguyễn Thị Tuyết Mai
  Ngày vào đảng: 03/02/2015
 17. Vũ Thị Hoàng Yến
  Ngày vào đảng: 03/02/2015
 18. Nguyễn Bích La
  Ngày vào đảng: 03/02/2015
 19. Lê Trường
  Ngày vào đảng: 03/02/2015
 20. Lê Anh
  Ngày vào đảng: 04/3/2015
 21. Đinh Việt Dũng
  Ngày vào đảng: 10/3/2015
 

Liên kết website

Hướng dẫn kết nạp đảng viên trong một số trường hợp cụ thể

1- Về việc kết nạp lại người vào Đảng
Việc xét kết nạp lại người vào Đảng thực hiện theo điểm 5 Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31-10-2006 của Bộ Chính trị, cụ thể như sau:
a) Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp lại người vào Đảng:
- Người bị khai trừ, xoá tên, cho ra khỏi Đảng đã có thời gian ít nhất 36 tháng, kể từ ngày cấp có thẩm quyền ban hành quyết định.
- Người bị án hình sự ít nghiêm trọng (bị phạt 3 năm tù trở xuống) đã có thời gian ít nhất 60 tháng, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền quyết định xoá án
b) Những đảng viên được kết nạp lại phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng.
2- Kết nạp vào Đảng đối với người có đạo
Thực hiện theo Quy định 123-QĐ/TW ngày 28-9-2004 của Bộ Chính trị khoá IX và Hướng dẫn số 40-HD/BTCTW ngày 08-4-2005 của Ban Tổ chức Trung ương.
3- Kết nạp vào Đảng đối với người có quan hệ hôn nhân với người nước ngoài
Thực hiện theo Quy định số 127-QĐ/TW ngày 03-11-2004 của Ban Bí thư khoá IX và Hướng dẫn số 41-HD/BTCTW ngày 13-4-2005 của Ban Tổ chức Trung ương.
4- Kết nạp đảng viên là người Hoa
Thực hiện theo Thông tri số 06-TT/TW ngày 02-11-2004 của Ban Bí thư khoá IX và Hướng dẫn số 42-HD/BTCTW ngày 13-4-2005 của Ban Tổ chức Trung ương.
5- Thẩm quyền xét kết nạp đảng viên trong một số trường hợp cụ thể
a) Người đang học tập trung ở trường từ 12 tháng trở lên: Do tổ chức Đảng nhà trường xem xét kết nạp.
Tổ chức đảng ở địa phương nơi người vào Đảng cư trú có nhận xét về phẩm chất, đạo đức, lối sống, quan hệ xã hội, việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gửi về cấp uỷ nhà trường để có cơ sở xem xét.
b) Người đã tốt nghiệp ra trường về địa phương chờ việc làm thì tổ chức đảng địa phương xem xét kết nạp.
c) Người đang làm hợp đồng tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp:
- Nếu làm hợp đồng dưới 12 tháng (có thời hạn) thì tổ chức đảng nơi cư trú xét kết nạp; trước khi làm thủ tục xem xét kết nạp phải có nhận xét của cơ quan doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nơi người đó làm việc.
- Nếu làm hợp đồng từ 12 tháng trở lên (không thời hạn) thì tổ chức đảng của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nơi người đó làm việc xem xét, kết nạp.
6- Việc kết nạp người vào Đảng ở nơi chưa có đảng viên, chưa có chi bộ
Cấp ủy cấp trên giao cho chi bộ có điều kiện thuận lợi nhất để phân công đảng viên chính thức tuyên truyền, giúp đỡ người vào Đảng. Khi có đủ điều kiện tiêu chuẩn vào Đảng thì chi bộ nơi có đảng viên giúp đỡ người xin vào Đảng đang sinh hoạt làm thủ tục đề nghị kết nạp theo quy định.

(VPĐU)

Số lượt đọc: 19035 - Cập nhật lần cuối: 9:2:24 Chiều 18/5/2010

Thư viện Video

Bản tin thời tiết