ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

 1. Hoàng Đình Thắng
  Ngày vào đảng: 20-6-2013
 2. Ngô Thị Hương Giang
  Ngày vào đảng: 28-6-2013
 3. Phạm Văn Hải
  Ngày vào đảng: 28-6-2013

 4. Tạ Thị Hường
  Ngày vào đảng: 05-11-2013
 5. Nguyễn Cảnh Khánh
  Ngày vào đảng: 21-12-2013
 6. Phạm Văn Thắng
  Ngày vào đảng: 22-12-2013
 7. Bùi Thu Lan
  Ngày vào đảng: 27-01-2014
 8. Phan Hải Hà
  Ngày vào đảng: 27-01-2014

Liên kết website

Thư viện Video

 • Ban Chấp hành Đảng bộ NXBGDVN khóa VI nhiệm kỳ 2010-2015

              BÍ THƯ

              Họ tên               : Mạc Văn Thiện

              Năm sinh          : 1957

              Quê quán          : Quảng Nam

              Chức vụ CQ     : Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN

              PHÓ BÍ THƯ

              Họ tên               : Vũ Văn Hùng

              Năm sinh          : 1957

              Quê quán          : Hà Nội

              Chức vụ CQ     : Phó Tổng giám đốc kiêm Tổng Biên tập  NXBGDVN

              ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ, CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA

              Họ tên               : Phan Xuân Thành

              Năm sinh          : 1960

              Quê quán          : Nghệ An

              Chức vụ CQ     : Phó TBT NXBGDVN kiêm Phó GĐ CTCP DVXB Hà Nội

              ỦY VIÊN

              Họ tên               : Hoàng Lê Bách

              Năm sinh          : 1966

              Quê quán          : Hà Nội

              Chức vụ CQ     : Phó Giám đốc NXBGD tại TP.Hà Nội

              ỦY VIÊN

              Họ tên               : Nguyễn Thị Thu Hằng

              Năm sinh          : 1976

              Quê quán          : Hà Nội

              Chức vụ CQ     : Giám đốc Nhân sự - NXBGDVN

   

              ỦY VIÊN

              Họ tên               : Nguyễn Thị Hồng Loan

              Năm sinh          : 1964

              Quê quán          : Hà Nội

              Chức vụ CQ     : Giám đốc CTCP Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục

              ỦY VIÊN

              Họ tên               : Cấn Hữu Hải

              Năm sinh          : 1960

              Quê quán          : Hà Nội

              Chức vụ CQ     : Giám đốc CTCP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội

              ỦY VIÊN

              Họ tên               : Tô Thanh Bình

              Năm sinh          : 1962

              Quê quán          : Bình Định

              Chức vụ CQ     : Trưởng Ban Kiểm soát - NXBGDVN

              ỦY VIÊN

              Họ tên               : Lê Thành Anh

              Năm sinh          : 1974

              Quê quán          : Bắc Giang

              Chức vụ CQ     : Giám đốc Tài chính - NXBGDVN