ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

 1. Hoàng Đình Thắng
  Ngày vào đảng: 20-6-2013
 2. Ngô Thị Hương Giang
  Ngày vào đảng: 28-6-2013
 3. Phạm Văn Hải
  Ngày vào đảng: 28-6-2013

 4. Tạ Thị Hường
  Ngày vào đảng: 05-11-2013
 5. Nguyễn Cảnh Khánh
  Ngày vào đảng: 21-12-2013
 6. Phạm Văn Thắng
  Ngày vào đảng: 22-12-2013
 7. Bùi Thu Lan
  Ngày vào đảng: 27-01-2014
 8. Phan Hải Hà
  Ngày vào đảng: 27-01-2014

Liên kết website

Thư viện Video

 • Ban Chấp hành Đảng bộ NXBGDVN khóa VI nhiệm kỳ 2015-2020

  Số lượt xem: 643

  ĐẢNG BỘ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

       ĐẢNG ỦY NXBGD VIỆT NAM

                                                   

                                                                                            Hà Nội, Ngày 11  tháng 12 năm 2017

   

  DANH SÁCH

  ĐẢNG BỘ NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM, KHÓA VII

  NHIỆM KÌ 2015 – 2020

   

  I. BAN THƯỜNG VỤ

                                      1. Nguyễn Đức Thái                Bí thư

                                      2. Hoàng Lê Bách                   Phó Bí thư

            3. Lê Thành Anh                     Ủy viên Thường vụ

   

  II. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY

                                      1.Nguyễn Đức Thái                Bí thư

                                      2. Hoàng Lê Bách                  Phó Bí thư

                                      3. Lê Thành Anh                    Ủy viên Thường vụ

                                      4. Phan Xuân Thành               Ủy viên

                                      5. Hà Thị Hải Yến                  Ủy viên

                                      6. Nguyễn Thị Thu Hằng        Ủy viên

                                      7.  Đặng Thanh Hải                 Ủy viên

                                      8. Nguyễn Mạnh Hùng            Ủy viên.

  III. ỦY BAN KIỂM TRA

                                      1. Hoàng Lê Bách                   Chủ nhiệm

                                      2. Phạm Thị Quy                    Phó Chủ nhiệm

                                      3.Trần Lan Anh                      Ủy viên

   

  IV. SỐ LƯỢNG CHI BỘ, ĐẢNG VIÊN

                                                         

   Tổng số chi bộ

  16

   Tổng số đảng viên

  294

   Đảng viên chính thức

  285

   Đảng viên dự bị

  9

   

  STT

  Họ và tên

  Năm sinh

  Quê quán

  Chức vụ

  1.   

    Nguyễn Đức Thái

  1962

  Hà Nội

    Chủ tịch HĐTV, Bí thư

   

  2.     

    Hoàng Lê Bách

  1966

  Hưng Yên

    Tổng Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

  3.     

    Lê Thành Anh

  1974

  Hà Nam

    Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên Ban Thường vụ (Phụ trách công tác đoàn thể)

  4.     

    Nguyễn Thị Thu Hằng

  1976

  Hà Tây

    Ủy viên Ban Chấp hành, Phụ trách công tác tổ chức

  5.     

    Phan Xuân Thành

  1960

  Nghệ An

    Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Tổng Giám đốc, Tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn

  6.     

    Đặng Thanh Hải

  1974

  Hà Nội

    Ủy viên Ban Chấp hành , Phó Tổng biên tập

   

  7.     

    Nguyễn Mạnh Hùng

  1982

  Nam Định

    Ủy viên Ban Chấp hành, Kiểm soát viên

   

  8.  

    Hà Thị Hải Yến

  1969

  Yên Bái

    Ủy viên Ban Chấp hành, Giám đốc CTCP Sách Dân tộc