ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

 1. Hoàng Đình Thắng
  Ngày vào đảng: 20-6-2013
 2. Ngô Thị Hương Giang
  Ngày vào đảng: 28-6-2013
 3. Phạm Văn Hải
  Ngày vào đảng: 28-6-2013

 4. Tạ Thị Hường
  Ngày vào đảng: 05-11-2013
 5. Nguyễn Cảnh Khánh
  Ngày vào đảng: 21-12-2013
 6. Phạm Văn Thắng
  Ngày vào đảng: 22-12-2013
 7. Bùi Thu Lan
  Ngày vào đảng: 27-01-2014
 8. Phan Hải Hà
  Ngày vào đảng: 27-01-2014

Liên kết website

Ban Chấp hành Đảng bộ NXBGDVN khóa VI nhiệm kỳ 2015-2020

Số lượt xem: 759

ĐẢNG BỘ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

     ĐẢNG ỦY NXBGD VIỆT NAM

                                                 

                                                                                          Hà Nội, Ngày 11  tháng 12 năm 2017

 

DANH SÁCH

ĐẢNG BỘ NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM, KHÓA VII

NHIỆM KÌ 2015 – 2020

 

I. BAN THƯỜNG VỤ

                                    1. Nguyễn Đức Thái                Bí thư

                                    2. Hoàng Lê Bách                   Phó Bí thư

          3. Lê Thành Anh                     Ủy viên Thường vụ

 

II. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY

                                    1.Nguyễn Đức Thái                Bí thư

                                    2. Hoàng Lê Bách                  Phó Bí thư

                                    3. Lê Thành Anh                    Ủy viên Thường vụ

                                    4. Phan Xuân Thành               Ủy viên

                                    5. Hà Thị Hải Yến                  Ủy viên

                                    6. Nguyễn Thị Thu Hằng        Ủy viên

                                    7.  Đặng Thanh Hải                 Ủy viên

                                    8. Nguyễn Mạnh Hùng            Ủy viên.

III. ỦY BAN KIỂM TRA

                                    1. Hoàng Lê Bách                   Chủ nhiệm

                                    2. Phạm Thị Quy                    Phó Chủ nhiệm

                                    3.Trần Lan Anh                      Ủy viên

 

IV. SỐ LƯỢNG CHI BỘ, ĐẢNG VIÊN

                                                       

 Tổng số chi bộ

16

 Tổng số đảng viên

294

 Đảng viên chính thức

285

 Đảng viên dự bị

9

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Chức vụ

1.   

  Nguyễn Đức Thái

1962

Hà Nội

  Chủ tịch HĐTV, Bí thư

 

2.     

  Hoàng Lê Bách

1966

Hưng Yên

  Tổng Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

3.     

  Lê Thành Anh

1974

Hà Nam

  Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên Ban Thường vụ (Phụ trách công tác đoàn thể)

4.     

  Nguyễn Thị Thu Hằng

1976

Hà Tây

  Ủy viên Ban Chấp hành, Phụ trách công tác tổ chức

5.     

  Phan Xuân Thành

1960

Nghệ An

  Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Tổng Giám đốc, Tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn

6.     

  Đặng Thanh Hải

1974

Hà Nội

  Ủy viên Ban Chấp hành , Phó Tổng biên tập

 

7.     

  Nguyễn Mạnh Hùng

1982

Nam Định

  Ủy viên Ban Chấp hành, Kiểm soát viên

 

8.  

  Hà Thị Hải Yến

1969

Yên Bái

  Ủy viên Ban Chấp hành, Giám đốc CTCP Sách Dân tộc