ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

 1. Trương Thị Thu Hiền
  Ngày vào đảng: 9-7-2019
 2. Nguyễn Thị Kim Liên
  Ngày vào đảng: 10
  -10-2019
 3. Trương Thị Dinh
  Ngày vào đảng: 22
  -11-2019
 4. Nguyễn Phong Yên
  Ngày vào đảng:  16-12
  -2019
 5. Kiều Anh Tuấn
  Ngày vào đảng: 
  16-12-2019
 6. Nguyễn Thị Ngọc Tâm
  Ngày vào đảng: 
  19-12-2019
 7. Trần Văn Quế
  Ngày vào đảng: 
  8-7-2020
 8. Trịnh Tuyết Mai
  Ngày vào đảng: 8-7-2020

Liên kết website

Ban Chấp hành Đảng bộ NXBGDVN khóa VIII nhiệm kỳ 2020-2025

Số lượt xem: 3677

ĐẢNG BỘ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

     ĐẢNG ỦY NXBGD VIỆT NAM

                                                             Hà Nội, Ngày  15  tháng 7 năm 2020

 

DANH SÁCH
ĐẢNG BỘ NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM, KHÓA VIII
NHIỆM KÌ 2020 – 2025

I. BAN THƯỜNG VỤ

1. Nguyễn Đức Thái                        Bí thư

2. Hoàng Lê Bách                           Phó Bí thư

3. Nguyễn Chí Bính                        Ủy viên Thường vụ

II. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY

1. Nguyễn Đức Thái                       Bí thư

2. Hoàng Lê Bách                           Phó Bí thư

3. Nguyễn Chí Bính                        Ủy viên Thường vụ

4. Lê Hoàng Hải                             Ủy viên

5. Nguyễn Văn Tùng                      Ủy viên

6. Phạm Văn Thắng                       Ủy viên

7. Vũ Gia Hưng                              Ủy viên

8. Hà Thị Hải Yến                           Ủy viên

9. Dương Thị Việt Hà                     Ủy viên

III. ỦY BAN KIỂM TRA

1. Hoàng Lê Bách                          Chủ nhiệm

2. Phạm Thị Quy                            Phó Chủ nhiệm

3. Trần Lan Anh                             Ủy viên

IV. SỐ LƯỢNG CHI BỘ, ĐẢNG VIÊN

 Tổng số chi bộ

18

 Tổng số đảng viên

311

 Đảng viên chính thức

303

 Đảng viên dự bị

8

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Chức vụ

1.

  Nguyễn Đức Thái

1962

Hà Nội

Chủ tịch HĐTV, Bí thư Đảng ủy

2.

  Hoàng Lê Bách

1966

Hưng Yên

Tổng Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

3.

  Nguyễn Chí Bính

1975

Hà Nội

Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy (Phụ trách công tác đoàn thể)

4.

 Lê Hoàng Hải

1969

Huế

Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy

5.

Nguyễn Văn Tùng

1972

Hà Nội

Phó Tổng biên tập, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy

6.

Phạm Văn Thắng

1967

Hà Nội

Chánh Văn phòng NXBGDVN, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy.

7.

Vũ Gia Hưng

1985

Hà Nội

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính

8.

Hà Thị Hải Yến

1969

Yến Bái

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Giám đốc CTCP Sách Dân tộc.

9.

Dương Thị Việt Hà

1977

Nam Định

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và PTGD HN

 

ĐẢNG BỘ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẢNG BỘ NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 


DANH SÁCH CHI UỶ CÁC CHI BỘ
NHIỆM KÌ 2020 - 2022

 

STT

Tên Chi bộ

Chức vụ

Số Điện thoại

1

Chi bộ Văn phòng 1

 

 

 

Phạm Văn Thắng

Bí thư

0888128181

 

Phạm Xuân Thương

Phó BT

0966661369

 

Vũ Gia Hưng

CUV

0912918818

 

Trần Lan Anh

CUV

0903482548

 

Đỗ Bạch Kim

CUV

0912042378

2

Chi bộ Văn phòng 2

 

 

 

Phạm Vĩnh Thái

Bí thư

0934671974

 

Phạm Thị Quy

Phó BT

0912622133

 

Đặng Văn Tuyến

CUV

0984900896

3

Chi bộ NXBGD tại HN

 

 

 

Nguyễn Quốc Hồng

Bí thư

0978699876

 

Nguyễn Thuý Hạnh

Phó BT

0936975566

 

Trương Thanh Thuỷ

CUV

0947074866

4

Chi bộ CTCP Sách TB GDMB

 

 

 

Dương Đình Thọ

Bí thư

0987169999

 

Lê Thu Hương

Phó BT

0913233913

 

Trần Thị Phương Lan

CUV

0913030890

5

Chi bộ CTCP Sách GD tại HN

 

 

 

Nguyễn Thanh Tùng

Bí thư

0915121205

 

Trình Tuấn Anh

Phó BT

0913036063

6

Chi bộ CTCP Bản đồ và TA GD

 

 

 

Cao Văn Dũng

Bí thư

0912492678

 

Trần Ngọc Điệp

Phó BT

 

 

Trần Thị Thanh Hiếu

CUV

358465347221

7

Chi bộ Biên tập 1

 

 

 

Lưu Hoa Sơn

Bí thư

0982102671

 

Tạ Hoài Nam

Phó BT

0912126992

 

Lê Thị Bích Hạnh

CUV

0912537492

8

Chi bộ Biên tập 2

 

 

 

Hoàng Việt

Bí thư

0913587346

 

Lê Thị Hồng Vân

Phó BT

0914522881

 

Nguyễn Đăng Khôi

CUV

 

9

Chi bộ Tổng hợp – Hành chính

 

 

 

Phạm thị Hồng

Bí thư

0983386086

 

Nguyễn Thị Huyền Nga

Phó BT

0915803445

 

Nguyễn Tiến Dũng

CUV

0903440444

10

Chi bộ Công ty CP MT-TT

 

 

 

Phạm Văn Thắng

Bí thư

0912954856

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Phó BT

0904466265

 

Đào Thị Thu Hương

CUV

0902287788

11

Chi bộ CTCP Đầu tư và PTGD HN

 

 

 

Dương Thị Việt Hà

Bí thư

0903267357

 

Phạm Quốc Cường

Phó BT

0904608096

 

Nguyễn Thị Thanh Xuân

CUV

09044560950

12

Chi bộ CTCP Sách Đại học dạy nghề

 

 

 

Mai Nhị Hà

Bí thư

0986206868

13

Chi bộ CTCP ĐT & PT CN Văn Lang

 

 

 

Nguyễn Thanh Tùng

Bí thư

902191977

14

Chi bộ Khối Nghiên cứu

 

 

 

Lê Hoài Thu

Bí thư

0932263556

 

Phạm Mạnh Thắng

Phó BT

0983024867

 

Vũ Thị Bích Liên

CUV

0912815315

15

Chi bộ Khối Tạp chí

 

 

 

Trần Hữu Nam

Bí thư

0903269764

 

Lê Hồng Mai

Phó BT

0915335666

 

Nguyễn Văn Ba

CUV

 

16

Chi bộ CT CP Sách Dân tộc

 

 

 

Hà Thị Hải Yến

Bí thư

0909386888

 

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó BT

0912085205

 

Vũ Quang Thái

CUV

0983226566

17

Chi bộ CT CP Đầu tư và XBGD

 

 

 

Bùi Thị Thanh Huyền

Bí thư

0936462528

18

Chi bộ CTCP Phát hành Sách GD

 

 

 

Nguyễn Thị Khánh Quyên

Bí thư

0912640068

 

Trần Thị Uyên

Phó BT

 

 

Vũ Thanh Hà

CUV