ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

 1. Hoàng Đình Thắng
  Ngày vào đảng: 20-6-2013
 2. Ngô Thị Hương Giang
  Ngày vào đảng: 28-6-2013
 3. Phạm Văn Hải
  Ngày vào đảng: 28-6-2013

 4. Tạ Thị Hường
  Ngày vào đảng: 05-11-2013
 5. Nguyễn Cảnh Khánh
  Ngày vào đảng: 21-12-2013
 6. Phạm Văn Thắng
  Ngày vào đảng: 22-12-2013
 7. Bùi Thu Lan
  Ngày vào đảng: 27-01-2014
 8. Phan Hải Hà
  Ngày vào đảng: 27-01-2014

Liên kết website

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ TÍNH ĐẾN 11/12/2017

Số lượt xem: 296

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

TÍNH ĐẾN 11/12/2017

 

 

STT

Họ và tên

Ngày vào Đảng

Chi bộ

 

1.      

Nguyễn Kim Toàn

24/5/2017

  Tổng hợp – Hành chính

2.      

Vũ Thị Hạnh Quỳnh

20/10/2017

  Tổng hợp – Hành chính

3.      

Đỗ Hữu Phú

2/12/2016

  Liên Công ty 25 Hàn Thuyên

4.      

Trần Văn Thắng

19/5/2017

  Liên Công ty 25 Hàn Thuyên

5.      

Nguyễn Thị Cẩm Thi

7/6/2017

  Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội

6.      

Đào Trần Việt

17/10/2017

  Công ty CP Mĩ thuật và Truyền Thông

7.      

Trịnh Thị Ngọc Lan

17/10/2017

  Công ty CP Mĩ thuật và Truyền Thông