ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

 1. Hoàng Đình Thắng
  Ngày vào đảng: 20-6-2013
 2. Ngô Thị Hương Giang
  Ngày vào đảng: 28-6-2013
 3. Phạm Văn Hải
  Ngày vào đảng: 28-6-2013

 4. Tạ Thị Hường
  Ngày vào đảng: 05-11-2013
 5. Nguyễn Cảnh Khánh
  Ngày vào đảng: 21-12-2013
 6. Phạm Văn Thắng
  Ngày vào đảng: 22-12-2013
 7. Bùi Thu Lan
  Ngày vào đảng: 27-01-2014
 8. Phan Hải Hà
  Ngày vào đảng: 27-01-2014

Liên kết website

Thư viện Video

 • DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ TÍNH ĐẾN 11/12/2017

  Số lượt xem: 239

  DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

  TÍNH ĐẾN 11/12/2017

   

   

  STT

  Họ và tên

  Ngày vào Đảng

  Chi bộ

   

  1.      

  Nguyễn Kim Toàn

  24/5/2017

    Tổng hợp – Hành chính

  2.      

  Vũ Thị Hạnh Quỳnh

  20/10/2017

    Tổng hợp – Hành chính

  3.      

  Đỗ Hữu Phú

  2/12/2016

    Liên Công ty 25 Hàn Thuyên

  4.      

  Trần Văn Thắng

  19/5/2017

    Liên Công ty 25 Hàn Thuyên

  5.      

  Nguyễn Thị Cẩm Thi

  7/6/2017

    Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội

  6.      

  Đào Trần Việt

  17/10/2017

    Công ty CP Mĩ thuật và Truyền Thông

  7.      

  Trịnh Thị Ngọc Lan

  17/10/2017

    Công ty CP Mĩ thuật và Truyền Thông