ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

 1. Hoàng Đình Thắng
  Ngày vào đảng: 20-6-2013
 2. Ngô Thị Hương Giang
  Ngày vào đảng: 28-6-2013
 3. Phạm Văn Hải
  Ngày vào đảng: 28-6-2013

 4. Tạ Thị Hường
  Ngày vào đảng: 05-11-2013
 5. Nguyễn Cảnh Khánh
  Ngày vào đảng: 21-12-2013
 6. Phạm Văn Thắng
  Ngày vào đảng: 22-12-2013
 7. Bùi Thu Lan
  Ngày vào đảng: 27-01-2014
 8. Phan Hải Hà
  Ngày vào đảng: 27-01-2014

Liên kết website

Thư viện Video

 • BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY NXBGDVN KHÓA VI (NHIỆM KỲ 2010-2015)

  Số lượt xem: 155

  BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY NXBGDVN KHÓA VI (NHIỆM KỲ 2010-2015)

  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NHƯ SAU:
   

  1. Phân công phụ trách công việc

  – Phụ trách chung : Đ/c Mạc Văn Thiện

  – Phụ trách tuyên huấn : Đ/c Vũ Văn Hùng

  – Phụ trách tổ chức : Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng

  – Phụ trách đoàn thể : Đ/c Phan Xuân Thành

  – Phụ trách Văn phòng Đảng ủy : Đ/c Nguyễn Công Dũng


   

  * Ban Chấp hành bầu 3 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra của Đảng

  • Đ/c Phan Xuân Thành : Chủ nhiệm UBKT

  • Đ/c Nguyễn Quốc Hồng : Uỷ viên

  • Đ/c Lê Thị Chinh : Uỷ viên


  2. Phân công phụ trách chi bộ

  – Văn phòng 1, Văn phòng 2 : Đ/c Vũ Văn Hùng

  – Biên tập 1, Biên tập 2, HC-TH : Đ/c Phan Xuân Thành

  – NXBGD tại Hà Nội, CTCP S-TBGD miền Bắc, CTCP MT-TT: Đ/c Hoàng Lê Bách

  – Liên công ty 187b Giảng võ, Liên CB 25 Hàn Thuyên : Đ/c Tô Thanh Bình

  – CTCP BĐ&TAGD, CTCP Sách Dân tộc : Đ/c Nguyễn Thị Hồng Loan

  – CTCP ĐT&PTGD HN, CTCP SGD HN : Đ/c Cấn Hữu Hải

  – CTCP In Diên Hồng, CTCP Thiết bị Giáo dục 1 : Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng