ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

 1. Hoàng Đình Thắng
  Ngày vào đảng: 20-6-2013
 2. Ngô Thị Hương Giang
  Ngày vào đảng: 28-6-2013
 3. Phạm Văn Hải
  Ngày vào đảng: 28-6-2013

 4. Tạ Thị Hường
  Ngày vào đảng: 05-11-2013
 5. Nguyễn Cảnh Khánh
  Ngày vào đảng: 21-12-2013
 6. Phạm Văn Thắng
  Ngày vào đảng: 22-12-2013
 7. Bùi Thu Lan
  Ngày vào đảng: 27-01-2014
 8. Phan Hải Hà
  Ngày vào đảng: 27-01-2014

Liên kết website

Thư viện Video

 • BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY NXBGDVN KHÓA VI (NHIỆM KỲ 2015 - 2020)

  Số lượt xem: 550

  BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY NXBGDVN KHÓA VI (NHIỆM KỲ 2010-2015)

  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NHƯ SAU:
   

  1. Phân công phụ trách công việc

        -  Phụ trách chung: Đ/c Nguyễn Đức Thái

        -  Phụ trách Tuyên huấn: Đ/c Hoàng Lê Bách

        -  Phụ trách tổ chức: Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng

        -  Phụ trách đoàn thể: Đ/c Lê Thành Anh

        -  Phụ trách Văn phòng Đảng ủy: Đ/c Nguyễn Công Dũng

  2. Ban Chấp hành bầu 03 đ/c vào Ủy ban Kiểm tra Đảng

        - Đ/c Hoàng Lê Bách – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

        - Đ/c Phạm Thị Quy – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

        - Đ/c Trần Lan Anh - Ủy viên

  3. Phân công phụ trách chi bộ

        - Đồng chí Hoàng Lê Bách: phụ trách Chi bộ NXBGD tại HN, Chi bộ Liên Công ty 187 Giảng Võ.

        - Đồng chí Lê Thành Anh: phụ trách Chi bộ Văn phòng 1, Văn phòng 2.

        - Đồng chí Phan Xuân Thành: phụ trách Chi bộ Biên tập 1, Biên tập 2, Tổng hợp – Hành chính.

        - Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng: Liên Công ty 25 Hàn Thuyên.

        - Đồng chí Hà Thị Hải Yến: phụ trách Chi bộ Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục, Chi bộ Công ty CP Sách Dân tộc.

        - Đồng chí Đặng Thanh Hải: phụ trách Chi bộ Công ty CP Đầu tư và PT GD Hà Nội và Chi bộ Công ty CP Sách Giáo dục Hà Nội.

       - Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng: phụ trách Chi bộ Khối Tạp chí, Khối Nghiên cứu.