ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

 1. Trương Thị Thu Hiền
  Ngày vào đảng: 9-7-2019
 2. Nguyễn Thị Kim Liên
  Ngày vào đảng: 10
  -10-2019
 3. Trương Thị Dinh
  Ngày vào đảng: 22
  -11-2019
 4. Nguyễn Phong Yên
  Ngày vào đảng:  16-12
  -2019
 5. Kiều Anh Tuấn
  Ngày vào đảng: 
  16-12-2019
 6. Nguyễn Thị Ngọc Tâm
  Ngày vào đảng: 
  19-12-2019
 7. Trần Văn Quế
  Ngày vào đảng: 
  8-7-2020
 8. Trịnh Tuyết Mai
  Ngày vào đảng: 8-7-2020

Liên kết website

Thông báo số 06-TB/ĐU của Đảng ủy NXBGDVN về công tác phát triển Đảng

Số lượt xem: 1204

Thông báo số 06-TB/ĐU của Đảng ủy NXBGDVN về công tác phát triển Đảng


THÔNG BÁO
Về Công tác phát triển Đảng

Ngày 10/11/2010, Thường vụ Đảng ủy Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã họp phiên thường kỳ. Trong nội dung về công tác phát triển đảng, đã xét duyệt Hồ sơ và sẽ chuẩn y kết nạp 04 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam, gồm:

1. Trần Thị Minh Hiền, Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ.

2. Thân Thị Phương Thu, Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ.

3. Nguyễn Minh Hồng, Công ty CP In Diên Hồng.

4. Lê Thị Hồng Vân, Ban Tiểu học, Công ty CP DVXBGD Hà Nội.

Đảng ủy Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông báo để toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên NXBGDVN biết và đề nghị: từ ngày 11/11/2010 đến ngày 18/11/2010, ai có ý kiến nhận xét phản ánh về các quần chúng trên, xin viết thành văn bản gửi về Văn phòng Đảng uỷ, để tổng hợp báo cáo Đảng uỷ NXBGDVN.

Sau thời hạn trên, Đảng uỷ NXBGDVN sẽ Quyết định chuẩn y kết nạp các quần chúng nói trên vào Đảng.

Thông báo được niêm yết tại các đơn vị thuộc Đảng bộ NXBGDVN./.
 

 

                                                                                     TM/ĐẢNG ỦY

                                                                                          Bí thư

                                                                                   Mạc Văn Thiện

                                                                                        (Đã ký)