ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

 1. Trương Thị Thu Hiền
  Ngày vào đảng: 9-7-2019
 2. Nguyễn Thị Kim Liên
  Ngày vào đảng: 10
  -10-2019
 3. Trương Thị Dinh
  Ngày vào đảng: 22
  -11-2019
 4. Nguyễn Phong Yên
  Ngày vào đảng:  16-12
  -2019
 5. Kiều Anh Tuấn
  Ngày vào đảng: 
  16-12-2019
 6. Nguyễn Thị Ngọc Tâm
  Ngày vào đảng: 
  19-12-2019
 7. Trần Văn Quế
  Ngày vào đảng: 
  8-7-2020
 8. Trịnh Tuyết Mai
  Ngày vào đảng: 8-7-2020

Liên kết website

Đảng uỷ khối các cơ quan Trung uơng, Đảng uỷ Bộ Giáo dục & Đào tạo Khen thưởng các tổ chức đảng và đảng viên NXBGDVN

Số lượt xem: 1256

Ngày 01/3/2010, Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương có Quyết định số 365–QĐ/ĐUK–KT về việc khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ NXBGDVN như sau:
- Tặng Bằng khen Đảng bộ cơ sở NXBGDVN trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền (2007 – 2009).
- Tặng Bằng khen Chi bộ Công ty CP In Diên Hồng, thuộc Đảng bộ NXBGDVN trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2005-2009):
Đảng viên được tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2005 – 2009), gồm các đồng chí:

 1. Đ/c Ngô Trần Ái, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NXBGDVN
 2. Đ/c Nguyễn Minh Khang, Phó Tổng giám đốc NXBGDVN
 3. Đ/c Mạc Văn Thiện, Phó Tổng giám đốc NXBGDVN
 4. Đ/c Phạm Thị Bạch Ngọc, Tổng Biên tập Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ
 5. Đ/c Lê Đức Duy, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, NXBGD tại TP. Hà Nội

Ngày 25/3/2010, Đảng uỷ Bộ Giáo dục & Đào tạo có Quyết định số 45-QĐKT/ĐUB về việc tặng giấy khen cho tổ chức Đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ NXBGDVN năm 2009 như sau:
- Tặng Giấy khen tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu trong 3 năm (2007 – 2009) cho 2 chi bộ:

 1. Chi bộ Văn phòng 1
 2. Chi bộ NXBGD tại Hà Nội

- Tặng Giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 3 năm (2007 – 2009) gồm:

 1. Đ/c Nguyễn Thị Mơ, Công ty CP Sách-TBGD miền Bắc
 2. Đ/c Đào Hữu Nam, Công ty CP Học liệu GD Hà Nội
 3. Đ/c Vũ Thị Hảo, Công ty CP Đầu tư & Phát triển GD Hà Nội
 4. Đ/c Nguyễn Văn Lễ, Công ty CP Dịch vụ xuất bản GD Hà Nội
 5. Đ/c Vũ Văn Dương, Công ty CP Dịch vụ xuất bản GD Hà Nội
 6. Đ/c Phùng Thanh Huyền, Công ty CP Dịch vụ xuất bản GD Hà Nội
 7. Đ/c Trần Hữu Nam, Công ty CP Dịch vụ xuất bản GD Hà Nội
 8. Đ/c Ngô Ánh Tuyết, Ban biên tập Sách và Kiểm định chất lượng.