ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

 1. Trương Thị Thu Hiền
  Ngày vào đảng: 9-7-2019
 2. Nguyễn Thị Kim Liên
  Ngày vào đảng: 10
  -10-2019
 3. Trương Thị Dinh
  Ngày vào đảng: 22
  -11-2019
 4. Nguyễn Phong Yên
  Ngày vào đảng:  16-12
  -2019
 5. Kiều Anh Tuấn
  Ngày vào đảng: 
  16-12-2019
 6. Nguyễn Thị Ngọc Tâm
  Ngày vào đảng: 
  19-12-2019
 7. Trần Văn Quế
  Ngày vào đảng: 
  8-7-2020
 8. Trịnh Tuyết Mai
  Ngày vào đảng: 8-7-2020

Liên kết website

Thông báo nội dung làm việc tại kỳ họp lần thứ hai BCH Đảng bộ NXBGDVN khóa VI

Số lượt xem: 1498

I. Thời gian họp: 14h00 ngày 25 tháng 5 năm 2010

II. Địa điểm: Phòng họp A, 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

III. Thành phần: Ban chấp hành, UBKT, VPĐU. Mời đ/c Lê Đức Duy cùng dự.

IV. Nội dung:

1. Chủ trì thảo luận, thông qua Chương trình hoạt động toàn khóa của Đảng bộ NXBGDVN khóa VI, nhiệm kỳ 2010-2015; Chương trình 6 tháng cuối năm 2010.

 •  Đ/c Mạc Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy NXBGDVN

2. Chủ trì thảo luận, thông qua Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ NXBGDVN khóa VI, nhiệm kỳ 2010-2015

 • Đ/c Nguyễn Quý Thao, Phó Bí thư Đảng ủy NXBGDVN

3. Chủ trì thảo luận, thông qua Quy chế sinh hoạt đoàn thể, Chương trình hoạt động của Ủy ban kiểm tra Đảng bộ NXBGDVN.

 • Đ/c Phan Xuân Thành, Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm UBKT

4. Báo cáo về công tác bàn giao đảng phí; công tác tách chi bộ NXBGD Hà Nội.

 • Đ/c Tô Thanh Bình, Đảng ủy viên

5. Văn phòng Đảng ủy báo cáo:

- Công tác bàn giao Văn phòng đảng ủy.

- Thống kê tình hình đảng viên.

- Mời Bí thư Đảng ủy bấm nút khai trương website Đảng bộ NXBGDVN; giới thiệu tổng quát nội dung website và văn phòng điện tử của Đảng bộ.

- Báo cáo hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên mới

 • Đ/c Nguyễn Công Dũng, Văn phòng Đảng ủy

6. Đảng ủy thảo luận thông qua nội dung kết nạp đảng viên mới.

7. Phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên

 • Đ/c Ngô Trần Ái, Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng Giám đốc NXBGDVN

8. Kết luận cuộc họp và phân công công việc trong kỳ họp tiếp theo

 • Đ/c Mạc Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy NXBGDVN